Home » Johanna Rebillon

Johanna Rebillon

johanna_s
Jag har alltid skrivit. Mer eller mindre. Jag skriver i omgångar, ibland under längre tidsperioder, ibland under kortare, men jag återkommer alltid förr eller senare. I huvudet samlas upplevelser och känslor som jag försöker ta fram när jag behöver en viss erfarenhet till en särskild situation som jag vill skildra. För det mesta skriver jag om vardag, som jag försöker skruva till lite extra. Då jag är mamma och har en nära relation till både min mor och svärmor står ofta familjerelationer och mor-dotterrelationer i fokus. Det roligaste med att skriva en påhittad berättelse är att det är jag som i skrivandeprocessen skapar mitt eget universum med karaktärer och handlingar som bara jag rår över. Där är jag Gud.

Ge din kommentar!

You must be logged in to post a comment.